Yurt içi tahvil ihraçlarına ilişkin düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurt İçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için olacak. Projenin yıllık kamu yatırım programıyla ilişkisi kurulduktan sonra Bakanlığa izin başvurusu yapılabilecek.

Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığından projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracıyla gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınacak. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemeyecek. İhraççının Bakanlıkça verilen izne istinaden yurt içi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamayacak.

Yapılacak tahvil ihraçlarında kanunla öngörülen borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak. Bakanlık tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihraççının borç stoku limitlerini aşıp aşmadığına ilişkin görüş alınacak.

Tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen usul ve esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanacak.

Son Haberler

Bize Ulaşın
Hoşgeldiniz. Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
NonameFX
Merhaba,
Size Noname Web Sayfasından Ulaşıyorum.